0224 250 7421 – 23 Hacıilyas Mh.Abdal Cd.No:134 Osmangazi BURSA 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I - III - II - IV

B ) II - III - I - IV

C ) III - II - IV - I

D ) IV - II - I - III

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.

B ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir

C ) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.

D ) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kusmayı sağlamak

B ) Hava yolunu açmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Bilinci değerlendirmek

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B ) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

C ) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D ) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması


Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve IV.

D ) III ve IV.

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A ) Aşırı susuzluk hissi

B ) Nemli ve soğuk deri

C ) Yavaş ve güçlü nabız

D ) Hızlı ve yüzeysel solunum

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A ) Şok

B ) Yara

C ) Koma

D ) Tıkanma

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A ) Ayakları 45 cm yükseltilmeli

B ) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli

C ) Hareket etmemesi sağlanmalı

D ) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması

B ) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması

C ) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi

D ) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) Ayak bileklerinden sürükleme

C ) Koltuk altından tutarak sürükleme

D ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A ) Hız sınırına uyma

B ) Yayaya yol verme

C ) Trafik levhalarını okuma

D ) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A ) Sağlık Bakanlığının

B ) Maliye Bakanlığının

C ) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D ) Millî Eğitim Bakanlığının

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A ) Banket

B ) Şerit

C ) Platform

D ) Kavşak ortak alanı


Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A ) Kontrollü demir yolu geçidini

B ) Kontrolsüz demir yolu geçidini

C ) Tramvay hattı ile oluşan kavşağı

D ) Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

A )

B )

C )

D )

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

A )

B )

C )

D )


Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

A ) En sol şeride geçmeli

B ) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli

C ) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli

D ) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı sağlaması

B ) Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı geçmesi

C ) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

D ) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması

Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 40

B ) 50

C ) 60

D ) 70


Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması

B ) Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun durumda bulunması

C ) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermiş bulunması

D ) İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması

Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Hızını azaltması

B ) Dönüş işareti vermesi

C ) Geniş bir kavisle dönmesi

D ) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 3 - 1

C ) 3 - 2 - 1

D ) 3 - 1 - 2

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır. • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A ) Kamu hizmeti taşıtı

B ) Okul taşıtı

C ) İtfaiye

D ) Çekici

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) El freni ile tespit edilmesi

B ) Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi

C ) Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması

D ) Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

A ) Sis

B ) Sadece park

C ) Yakını gösteren

D ) Uzağı gösteren

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A ) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması

B ) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması

C ) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması

D ) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması

I. Motosiklet II. Elektrikli bisiklet III. Lastik tekerlekli traktör IV. Üç tekerlekli yük motosikleti Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

A ) Havanın sisli olması

B ) Yol zemininin gevşek olması

C ) Yüksek hızda araç kullanılması

D ) Araç fren sisteminin arızalanması

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

A ) Otomobil

B ) Traktör

C ) Motosiklet

D ) Otobüs

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

A ) 2

B ) 3

C ) 5

D ) 10

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Aracın hızı

B ) İklim koşulları

C ) Yolun genişliği

D ) Aracın yük durumu

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması

B ) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi

C ) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması

D ) Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marş

B ) Şarj

C ) Ateşleme

D ) Kavrama

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.” Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A ) Benzinli

B ) Dizel

C ) Elektrikli

D ) Buharlı

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak

B ) Aracın ivmelenme süresini artırmak

C ) Lastiklerin ömrünü uzatmak

D ) Yakıt tüketimini azaltmak

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Aracın düşük hızda sürülmesi

B ) Yakıt deposunun boşaltılması

C ) Aracın yüksek devirde kullanılması

D ) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi

I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A ) Yakıt seviyesinin düşmesi

B ) Balata yüzeyinin kuru olması

C ) Lastik diş derinliklerinin azalması

D ) Motor yağı değişiminin geciktirilmesi

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın maksimum hızının artmasına

B ) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

C ) Fren sisteminin arızalanmasına

D ) Yakıt tüketiminin azalmasına


Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.

B ) Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.

C ) Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.

D ) Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.

I. Yüksek devirde araç kullanılması II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

A ) Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek

B ) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak

C ) Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak

D ) Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

A ) Öfkeli olmak

B ) Sabırlı davranmak

C ) Başarılı iletişim kurmak

D ) Kural ihlalinden kaçınmak

Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Saygılı

B ) Telaşsız

C ) Sorumlu

D ) Sabırsız

Aşağıdaki temel değerlerden hangisini içselleştirmiş bir sürücü, trafikte kendinden çok başkalarını düşünür ve başkalarının iyiliği için fedakârlık yapar?

A ) Bencillik

B ) Diğergamlık

C ) Nezaketsizlik

D ) Hoşgörüsüzlük

Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A ) İnsanların değişebildiğine inanmalıdır.

B ) Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır.

C ) Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır.

D ) Tek bir olayın, birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir.

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?