0224 250 7421 – 23 Hacıilyas Mh.Abdal Cd.No:134 Osmangazi BURSA 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 36
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

A ) Bulantı, kusma

B ) Boyunda şişme

C ) Nabızın güçlü atması (kolay hissedilmesi)

D ) Öksürme ile gelen köpüklü kan

Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan gelmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tansiyonun düşmesi

B ) Mikropların sebep olduğu hastalık

C ) Beyinde hasar sonucu olan kanama

D ) Yaralının şoka girmesi

Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

A ) Göz bebekleri büyüklüğündeki farklılıktan

B ) Boyunda şişlikten

C ) Deride görülen bölgesel kızarıklıklardan

D ) Vücut sıcaklığının yükselmesinden

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır

B ) Kazazede sırt üstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır

C ) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir

D ) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Baş yaralanması sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir

B ) Bir süre dinlendikten sonra faaliyetine izin verilir

C ) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir

D ) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur

Bir darbe sonucu kafadan yara almış kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir

B ) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur

C ) Yarası sarılarak faaliyetine devam sağlanır

D ) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır

Öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelmesi, aşağıdaki hangi yaralanma belirtilerdendir?

A ) Kafa

B ) Akciğer

C ) Kapalı karın

D ) Açık karın

Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

A ) Kuru pamukla

B ) Islak temiz sargı beziyle

C ) Tentürdiyotlu pamukla

D ) Oksijenli pamukla

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kalp atışının artması

B ) Kalp atışının azalması

C ) Yaranın kolay mikrop alması

D ) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Kesik yaralarda aşağıdakilerde hangisi daha çok önem taşır?

A ) Yaranın hangi aletle meydana geldiği

B ) Yaranın vücut eksenine göre yönü

C ) Yaranın açık veya kapalı olması

D ) Daha önce bir başka kesik yara olup olmadığı

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A ) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıldıktan sonra sarmak

B ) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak

C ) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

D ) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

Kazazedenin göğüs kafesine batan yabancı cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir

B ) Kazazede, batan cisim altta kalacak şekilde yatırılır

C ) Olay yerinde hekimin gelip müdahalesi beklenir

D ) Yara yerindeki yabancı cisim hemen çıkarılır ve sarılır.

Açık yaralarda yara üzerine tentürdiyot sürülmesi nasıl etki yapar?

A ) Yara yerinde mikropların ölmesini sağlayarak tedaviyi kolaylaştırır

B ) Yara yerinde dokuları canlandırarak tedaviyi kolaylaştırır

C ) Yara üzerinde canlı dokuları öldürerek tedaviyi zorlaştırır.

D ) Yaranın hava almasını engelleyerek, tedaviyi zorlaştırır.

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

ara içerisine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yabancı cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir

B ) Yabancı cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir

C ) Yabancı cismin dışarıda kalan kısmı kesip alınır yara üzeri sarılır

D ) Yabancı cisim çıkarılır ve.üzerine tentürdiyot dökülüp bırakılır

Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır

B ) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstende kalması sağlanır

C ) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır

D ) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Sırt üstü yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Oturuş veya yarı oturuş

D ) Yan yatış

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması belirtilerindendir?

A ) Yara yerinden dışarıya kanama

B ) Darbe alınan yerde görülen sertlik

C ) Vücut sıcaklığının artması

D ) Organların dışarı sarkması

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması sonucu gelişebilecek tehlikeli durumlardandır?

A ) Solunumda durma

B ) Karın organlarının sarkması

C ) Karın bölgesinde iç kanama

D ) Vücut sıcaklığında yükselme

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağrı kesici merhem sürülür

B ) Alkolle masaj yapılır

C ) Sıcak su ile masaj yapılır

D ) Buz tatbik edilir

Karın yarası olan açık yaralanmada ilk yapılması gerekli işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A ) Kalp masajı yapılır

B ) Varsa kanama ve şok önlenir

C ) Yaranın üzeri tentürdiyotla temizlenir

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Yara üzerine tentürdiyot dökülerek, kanama durdurulur

B ) Yara üzerine merhem sürülerek, mikroplanması engellenir

C ) Yara üzerine pamuk kapatılarak, dış etkilerden korunur

D ) Temiz sargı bezi ile sarılarak, yara dış etkilerden korunur

Aşağıdakilerden hangisi doku veya organ bağışı yapabilir?

A ) Şeker hastalığı geçirmiş olanlar

B ) Kanserli hastalar

C ) Ağır iltihabi hastalıklı olanlar

D ) Bölgesel kemik sakatlığı olanlar

Boyun omurlarından yaralandığından şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Solunum kontrolü

B ) Dolaşım Kontrolü

C ) Çeneyi yukarı kaldırma

D ) Sırt üstü düz bir zemine yatırmak

Sağlam doku veya organların, faaliyetlerini kaybetmiş organların yerine nakline izin vermek aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Doku ve organ nakli

B ) Doku ve organ bağışı

C ) Doku ve organ hastalığı

D ) Doku ve organ kaybı

Ülkemizde, uygun şartları taşıyan doku ve organ bağışının hukuki ve dini yönden değerlendirilmesi nasıldır?

A ) Hukuken uygun, dinen uygun değildir

B ) Dinen uygun, hukuken uygun değildir

C ) Hem hukuken, hem de dinen uygun değildir

D ) Hem hukuken, hem de dinen uygundur

En çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Böbrek

B ) Kalp

C ) Kan

D ) Kemik iliği

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Ağrı kesici merhem sürülür

B ) Alkolle masaj yapılır

C ) Sıcak su ile masaj yapılır

D ) Buz tatbik edilir

Karın yaralanması olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Sulu gıda ile beslenme

B ) Yara yerinin soğuk tutulması

C ) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

D ) Şoka karşı önlem alınması

Açık karın yarası olan kazazedeye aşağıdakilerden hangi pozisyon verdirilir?

A ) Yan yatış

B ) Yüz üstü yatış

C ) Yaralı bölge alt tarafta kalacak şekilde

D ) Yaranın yönüne göre değişir

Kazazedenin karın bölgesinde yukarıdan aşağı (boylamasına) yara varsa, yara kenarlarının birbirine yaklaşmasını sağlamak için ayaklarına hangi pozisyon verilmelidir?

A ) Ayaklar gergin tutulur

B ) Dizler yukarı bükülür

C ) Ayaklar birbirinden uzaklaştırılır

D ) Ayaklar birbiri üstüne getirilir

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?

A ) Nefes darlığı

B ) Göz bebeklerinin büyüklüğünde farklılık

C ) Yaralanma bölgesinin alt tarafında duyu kaybı

D ) Öksürme ile açık renkli köpüklü kanın ağızdan gelmesi

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Ezik yara nasıl meydana gelir?

A ) Sivri cisimlerin batmasıyla

B ) Sert, künt cisimlerin darbesiyle

C ) Keskin cisimlerin kesmesiyle

D ) Yakıcı cisimlerin yakmasıyla
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?