0224 250 7421 – 23 Hacıilyas Mh.Abdal Cd.No:134 Osmangazi BURSA 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçlardaki dönüş ışıklarının aşağıdaki hallerin hangisinde kullanılması yasaktır?

A ) Dönme, durma, duraklama ve şerit değiştirmelerde

B ) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda, manevralarda

C ) Bizi geçmek isteyen sürücülere geç işareti olarak

D ) Taşıtı yolunun sağına ve soluna yanaşırken

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A ) İletişim becerilerinin geliştirilmesi

B ) Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması

C ) Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması

D ) Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması

Araç lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Araçta titreme olur

B ) Krank mili bozulur

C ) Araçta frenleme az olur

D ) Aracın enerji kaybı fazla olur

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A ) Yüzüstü, sert bir zemine

B ) Yüzüstü, yumuşak bir zemine

C ) Sırtüstü, sert bir zemine

D ) Sırtüstü, yumuşak bir zemine

Geçiş üstünlüğüne sahip araçları kullanan sürücülerin dikkat etmek zorunda oldukları hususlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Trafik kısıtlama ve yasaklarına uymak

B ) Araçlarını her bakımdan güvenli durumda bulundurmak

C ) Hız sınırlarına yasak ve tahditlere uymak

D ) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A ) Dinamo

B ) Vites Kutusu

C ) Diferansiyel

D ) Motor

Trafik zorunlulukları dışında, araçların insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasına ne denir?

A ) Duraklama

B ) Durma

C ) Park etme

D ) Bekleme

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışında- dır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Aracın durdurulup kontağın kapatılmasını gerektiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ lambası söndüğü zaman

B ) Kısa huzme far lambası yandığı zaman

C ) Uzun huzme far lambası yandığı zaman

D ) Şarj lambası yandığı zaman

Mavi renkli tepe lambası bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Cankurtaran, zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçlar

B ) Sivil savunma hizmetlerine ait araçlar

C ) İtfaiye hizmetlerine ait araçlar

D ) İtfaiye ve sivil savunma hizmetleri ait araçlar

İki dingilli motorlu araçlarda azami yüklü ağırlık kaç tondur?

A ) 16

B ) 20

C ) 25

D ) 18

Öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelmesi, aşağıdaki hangi yaralanma belirtilerdendir?

A ) Kafa

B ) Akciğer

C ) Kapalı karın

D ) Açık karın

Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

A ) Motor yağı ile

B ) Hidrolik yağı ile

C ) Dişli yağı ile

D ) Herhangi bir yağ ile

Trafik ışıklarına yaklaşırken, aracın hızını azaltmayıp kırmızı ışıkta geçen sürücünün davranışı nasıl adlandı- rılır?

A ) Hata

B ) Risk

C ) Yorgunluk

D ) İhlal

Araçların güvenli sürüş ve konforunu sağlayan araç parçaları nelerdir?

A ) Amortisör ve yaylar

B ) Kriko

C ) Aynalar

D ) Farlar

Karayolunun hangi kısmı yalnızca zorunlu hallerde taşıtlar tarafından kullanılabilir?

A ) Banket

B ) Yaya yolu

C ) Geçiş yolu

D ) Bağlantı yolu

Önünüzdeki bir aracı sallayıp geçmek için bu araca ne kadar mesafe kala sol şeride geçmeye başlanır?

A ) İki araç boyu kadar

B ) Takip mesafesi kadar

C ) Üç araç boyu kadar

D ) Bir araç boyu kadar

Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk önce bildirilir?

A ) Otoların hasar durumu

B ) Yaralıların durum ve sayısı

C ) Ölülerin durumu ve sayısı

D ) Kazanın oluş şekli

Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalına tam basılmamıştır

B ) Gaz pedalına tam basılmamıştır

C ) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır

D ) Jigle düğmesi çekilmemiştir

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Motor hararet yapar

B ) Motor yağ yakar

C ) Araç daha hızlı gider

D ) Alternatör yatakları bozulur

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Su kaybı

B ) Oksijensizlik

C ) Beslenme yetersizliği

D ) Karbonmonoksit eksikliği

Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) El freni yağlanır

B ) Fren balataları donarak yapışır

C ) Fren hidroliği azalır

D ) Fren sistemine hava dolar

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

A ) Bencil

B ) Sorumsuz

C ) Görgü seviyesi düşük

D ) Empati düzeyi yüksek

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnektir?

A ) Bir öğretmenin öğrencisinin sorusunun yanıtını açıklaması

B ) Bir kamyon şoförünün dönmek için sağa sin- yal vermesi

C ) Bir müşterinin satıcıdan sattığı ürünle ilgili bil- gi alması

D ) Trafik polisinin ceza yazdığı sürücüye açıkla- ma yapması

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?

A ) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek

B ) Kazazedenin durumunun kötüye gitmesini önlemek

C ) Kazazedelere uygulanacak ilaçları belirlemek

D ) Kaza bölgesinin çevresinde bulunan yerleşim yerlerini belirlemek

Aksine bir işaret bulunmadıkça, yerleşim yerleri dışında, römorksuz arazi taşıtları ve motosikletler için azami hız saati kaç kilometredir?

A ) 50

B ) 60

C ) 70

D ) 80

Çıkık nerelerde olur?

A ) Kafatası eklemlerinde

B ) Düz kemiklerde

C ) Hareketli eklem yerlerinde

D ) Hareketli eklem yerlerinde

Sizi geçmek isteyen sürücülere karşı aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Elinizi camdan çıkarıp geç işareti vermek.

B ) Aynanızdan göz göze gelerek geç işareti yapmak

C ) Hız azaltıp sağa yanaşarak yol vermek

D ) Yol vermemek, hız arttırmak ve sola dönüşe geçmek

El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Kam mili ısınır fren tutmaz

B ) Krank mili ısınır, fren tutmaz

C ) Fren sisteminin hidroliği azalır

D ) Kampanaları ısınır, fren tutmaz


Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A ) Yolu kontrol etmesi

B ) Aracını yavaşlatması

C ) Takip mesafesini azaltması

D ) Bu bölgeden dikkatli geçmesi

I. Motosiklet II. Elektrikli bisiklet III. Lastik tekerlekli traktör IV. Üç tekerlekli yük motosikleti Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Soğutma sisteminde radyatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Soğutma suyuna depoluk eder

B ) Yağlama yağma depoluk eder

C ) Benzine depoluk eder

D ) Motorine depoluk eder

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A ) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptı- rılmamışsa

B ) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

C ) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse

D ) Taşıma sınırından fazla yolcu alınmışsa

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden birisidir?

A ) Hatalı park etmiş araçlar

B ) Tarlada çift sürülen aracın arızalı olması

C ) Trenlerde hız sınırlarının yüksek olması

D ) Karayolu dışında çalışan iş makinelerinin arıza yapması

Hasta kusuyorsa aşandakilerden hangi pozisyona alınır?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Sırt üstü yatış

C ) Oturuş

D ) Yan yatış

Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

A ) Burkulma

B ) Çıkık

C ) Kırık

D ) Çarpma

26. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangi ışıklar yakılmalıdır ?

A ) Yakını gösteren ışıklar

B ) Park ışıkları

C ) Acil uyarı ışıkları

D ) Dönüş ışıkları

Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

A ) Bir ve üç zamanlı

B ) İki ve beş zamanlı

C ) İki ve dört zamanlı

D ) Bir ve dört zamanlı

Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiginde, aracı lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybetmesi halinde doğru hareket tarzı hangisidir?

A ) Gazı keserek, direksiyonu düz tutmak

B ) Fren pedalına çok sert basılarak araç durdur- mak

C ) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak

D ) Emniyet kemerini çözerek sürücüye hareket serbestisi sağlamak

Desibel ne ölçüsü birimidir?

A ) Elektrik ölçüsü

B ) Kalp basıncı

C ) Ses

D ) Titreşim

Karbüratöre giren havayı temizleyen “filtre” aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin

B ) Hava

C ) Yağ

D ) Su


Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3 - 4

B ) 1 - 2 - 4 - 3

C ) 2 - 1 - 4 - 3

D ) 4 - 1 - 2 - 3

Araçta, yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Bir an önce yüksek sürata geçebilmek için gaz verilir

B ) Araç, iniş aşağı giderken vitesi boşa alıp kontağı kapatılır

C ) Aracın hızına göre uygun viteste gidilir

D ) Gaz pedalına sık sık basılır

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A ) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B ) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C ) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Aşağıdakilerden hangisi önemli merkezlerin bilinmesinin sürücülere sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) Yakıt tasarrufu sağlaması

B ) Mal güvenliği sağlaması

C ) Zaman tasarrufu sağlaması

D ) Emek tasarrufu sağlaması

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler. II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Kendiliğinden meydana gelen burun kanaması olan hastaya pozisyon verilir?

A ) Sırt üstü yatırılır

B ) Yüz üstü yatırılır

C ) Yan yatırılır

D ) Oturtulur

Araç park hâlindeyken park lambalarının açık bırakılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Jantın eğilmesine

B ) Akünün boşalmasına

C ) Fren balatalarının aşınmasına

D ) Lastik hava basıncının düşmesine

Kırıklar tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kan dolaşımı hızlanabilir

B ) Tansiyon yükselebilir

C ) Felç veya iç kanama olabilir

D ) Vücut sıcaklığı artabilir
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?