0224 250 7421 – 23 Hacıilyas Mh.Abdal Cd.No:134 Osmangazi BURSA 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Kaza geçirmiş araç içindeki kazazedelere, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır

B ) Araç çalışır vaziyette iken, yaralılarla birlikte oradan uzaklaştırır

C ) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır

D ) İtfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir

Aracın termostatının çıkartılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor çok ısınır, aşınmalar fazla artar

B ) Motor soğuk çalışır, geç ısınır, aşınmalar artar

C ) Motor hararet yapar, aşınmalar artar

D ) Motor sıcak çalışır, geç soğur, hararet yapar

Motorun hararet yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lastiklerin havası fazladır

B ) Otomatik soğutucu fan, arızalıdır

C ) Karbüratör soğutucusu arızalanmıştır

D ) Bujiler arızalanmıştır

hangisi ateşleme sisteminin bir parçasıdır?

A ) Dinamo

B ) Alternatör

C ) Regülâtör

D ) Distribütör

Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

A ) Rot ayarının bozuk olması

B ) Buji ayarının bozuk olması

C ) Avans ayarının bozuk olması

D ) Rölanti ayarının bozuk olması

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar

B ) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar

C ) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar

D ) Araç kullanırken sürücünün direksiyona hakimiyetini sağlar

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklama- lardan hangisi doğrudur?

A ) Fren mesafesini kısaltır,

B ) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.

C ) Fren mesafesini uzatır,

D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak ya- pılmalıdır.

Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa ne yanar?

A ) Su pompası

B ) Diferansiyel dişlileri

C ) Alternatör diyotları

D ) Şanzıman dişlileri

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A ) Kış lastiği

B ) Yaz lastiği

C ) Polen filtresi

D ) Cam suyu antifrizi

Motor yağının eksilmesinin sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karter contasının yırtılması

B ) Karbüratör contasının yırtılması

C ) Krank mili contasının yırtılması

D ) Kam mili contasının yırtılması

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A ) Gabari

B ) Taşıma sınırı

C ) Dingil ağırlığı

D ) Azami ağırlık

Motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan birisi aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel

B ) Amortisör

C ) Rot

D ) Yaylar

Enjeksiyon pompasına basınçlı şekilde mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Beslenme pompası

B ) Enjektör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Kondansatör

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

A ) I ve II.

B ) I, III ve IV.

C ) II, III ve IV.

D ) I, II, III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğü

B ) Karayolları Genel Müdürlüğü

C ) Milli Eğitim Bakanlığı

D ) Ulaştırma Bakanlığı

Araçların arka plakalarıyla ilgili olarak getirilmiş mecburiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Boyutları harf ve rakamları daha büyük okunaklı olmalı

B ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 20 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

C ) Işığı yansıtacak nitelikte paslanmaz çelikten yapılmış olmalı

D ) Işıkların yakılmasıyla normal hava şartlarında 10 m mesafeden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalı

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A ) Kamyon, otomobile

B ) Otomobil, kamyona

C ) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

D ) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A ) Konuşabilmesi

B ) Renginin morarması

C ) Nefes almasının durması

D ) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Sağlam doku veya organların, faaliyetlerini kaybetmiş organların yerine nakline izin vermek aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Doku ve organ nakli

B ) Doku ve organ bağışı

C ) Doku ve organ hastalığı

D ) Doku ve organ kaybı

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B ) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D ) Sağ bankette durulamayacağını

Aracın ön takımlarının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Vites kutusuna

B ) Diferansiyele

C ) Rot başlarına

D ) Şafta

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda ne ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Çıkan bölge sert bir şekilde çekilerek yerine yerleştirilir

B ) Hasta çıkan bölgenin üzerine yatırılır

C ) Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hekime sevk edilir

D ) Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

A ) Aşırı susuzluk hissi

B ) Nemli ve soğuk deri

C ) Yavaş ve güçlü nabız

D ) Hızlı ve yüzeysel solunum

Elektrik devresinde, sigortanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Bujilere giden akımı yükseltmek

B ) Akümülatörü şarj etmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A ) Aracın yanında gözcü bulundurulması

B ) Motoru durdurup el freninin çekilmesi

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılması

D ) Aracı park yerindeki görevliye teslim etmesi

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere örnek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) İletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

A ) En sağdaki

B ) Ortadaki

C ) En soldaki

D ) Orta ile en sağdaki

Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

A ) P.T.T. araçları

B ) Zabıta araçları

C ) İş makineleri

D ) Gümrük ve muhafaza araçları

Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A ) Gürültü

B ) Sıcak

C ) Işık

D ) Olumsuz düşünce

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A ) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B ) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C ) Şarj kablosunu

D ) Marş kablosunu

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Hemen ayağa kaldırılır

B ) Yan yatış pozisyonuna alınır

C ) Sırt üstü yatırılarak başının altına yüksek yastık konur

D ) Yüz üstü yatırılarak karın alt kısmına yüksek yastık konur

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A ) 30

B ) 40

C ) 50

D ) 60

Cankurtaran dışında yaralı veya acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleriyle belirlenmemiş olan araçları kullanan sürücüler geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A ) Araçlarına seyyar tepe lambası taktırmak suretiyle

B ) Araçlarına seyyar siren cihazı taktırmak suretiyle

C ) Ses cihazlarının ve ışıklı işaretlerini kullanmak el kol işareti vermek suretiyle

D ) Araçlarında bir gözcü bulundurmak ve diğer sürücüleri durdurmak suretiyle

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akü boşalmıştır

B ) Akü kablo bağlantıları gevşektir

C ) Akü kablo bağlantıları paslanmıştır

D ) Far kablo bağlantıları paslanmıştır

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün bir parçasıdır? Endüksiyon bobini

A ) Endüksiyon bobini

B ) Sigorta

C ) Tevzi makarası

D ) Konjektör

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere ör- nek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) iletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

Omurga yarası almış olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A ) Yan yatış

B ) Oturuş

C ) Sırt üstü düz yatış

D ) Yüz üstü yatış

Aracın durdurulup kontağın kapatılmasını gerektiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ lambası söndüğü zaman

B ) Kısa huzme far lambası yandığı zaman

C ) Uzun huzme far lambası yandığı zaman

D ) Şarj lambası yandığı zaman

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?

A ) Şoför

B ) Sürücü

C ) Araç sahibi

D ) İşleten

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Tehlikeli madde taşıyan araçların içine kaç voltu geçmeyen pilli fenerle girebilir?

A ) 6

B ) 12

C ) 24

D ) 32

Yanıklar değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?

A ) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

B ) Yakıcı madde ile temas şekli

C ) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı

D ) Kazazedenin üzerinde bulunan giysilerin cinsi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?

A ) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevzuat çıkarmak.

B ) İşyerlerini yürürlükteki mevzuata göre denetlemek.

C ) İşyerlerinde işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek.

D ) Hepsi

Vantilatör kayışı kopmuş ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Karbüratör görevini yapmaz

B ) Supaplar görevini yapmaz

C ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz

D ) Devridaim (su) pompası görevini yapmaz

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A ) Kol ve bacak kırıkları

B ) Solunum yolunun yabancı cisimlerle tıkanması

C ) Kaburga kemiklerinin kırık olması

D ) Suda boğulma

Baş derisinde, kanama noktasına gelen kanı azaltmak bölgeye basınç yapılır?

A ) Şakak kemiği üzerine

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmına

C ) Koltuk altına

D ) Enseye

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak sevi- yedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A ) Sesli ilan

B ) Duyuru

C ) Gürültü

D ) Konuşma

Fren yağı azalmış ise ne ile tamamlanır?

A ) Motor yağı ile

B ) Hidrolik yağı ile

C ) Dişli yağı ile

D ) Herhangi bir yağ ile

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı; I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I, II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A ) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

B ) Dönemeçlere girerken hızın artırılması

C ) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?